Ilsbo Fiskevårdsområde

Välkommen till Ilsbo FVO

Ilsbo FVO är beläget i sydvästra delen av Nordanstig.
Ilsbo FVO förvaltar alla fiskevatten i Ilsbo.

Karta över Ilsbo fiskevårdsområde »

Isfiske i Djuptjärn

Fiske i Djuptjärn öppnas för isfiske i januari 2021 när isen så tillåter.


Fiskekort

Årskort Inom Ilsbo FVO

Fiskerättsägare inom Ilsbo FVO: 100 kr
Icke fiskerättsägare inom Ilsbo FVO: 300 kr

Gäller ett år från utfärdande datum.

Veckokort inom Ilsbo FVO

100 kr

Dagkort Igeltjärn

150 kr (3 fiskar)

Dagkort Djuptjärn

150 kr (3 fiskar)

Nordanstigskort

Årskort 400 kr

Dagkort 50 kr

Nordanstigskort gäller alla vatten, en dag i hela Nordanstigs FVO. OBS gäller ej Put and take eller specialvatten

Betalningsmöjligheter

Swish 123-619 06 80

Fiskeautomat vändplan Tallstigen 17

Frågor ring Mikael Westman 070-530 53 01

Karta till automat »

 

Allmänna vatten

Gädda, abborre, Lake, Öring, Mört, Siklöja, osv

Specialvatten

Öring, Röding

Put and take

Regnbåge


Regler

Ilsbo FVO ingår i Nordanstig FVOF därför gäller dessa regler 2019

 • Allmänt Det åligger fiskaren att ta reda på gällande bestämmelser i det vatten som denne avser att nyttja. Allt fiske skall utföras med respekt för djur och natur.
 • Fiskekort För att få fiska krävs att man löst kort för Nordanstig eller för delområde. Dag, vecko eller årskort. Alla kort gäller från utfärdande tom kortets längd. Från den dag man fyller 16 måste man ha fiskekort.
  Minimimått för ädelfisk är 35cm i alla vatten utom i mindre bäckar, specialvatten samt i Put and take vatten. Gädda över 80cm bör släppas tillbaka. Minimimått för Gös är 40cm.
  Nätfiske är förbjudet. Fiske med ståndkrok/gäddsax är förbjudet.
 • Kontrollavgifter 400kr per förseelse mot NFVOF/Delområdes regler.
 • Kontrollavgifter specialvatten 1600kr per förseelse mot NFVOF/delområdes regler.
 • Specialvatten
  • Gnarp Gnarpsån- från Milsbrodammen till havet.
  • Bergsjö Älgeredsån, Vadeån, Rexforsån- hela sträckan.
  • Harmånger Harmångersån- från Hammarbron i Strömsbruk till havet, från dammluckorna vid Storsjön till kraftstationen i Forssa.
  • Hassela Flottsjön, Häggsjön- hela sjöarna.
  • Ilsbo Djuptjärn, Igeltjärn- hela tjärnarna.
  • Jättendal Edsmyrsån- från sjön till kanalen i Mellanfjärden.
 • Put and take vatten Lokala regler gäller.
 • Tillsynsmän Finns utsedda och kommer att patrullera.
 • Tävlingstillstånd skall sökas hos berört delområde som kan kräva ersättning om dagskort i delområde.
 • Predatorpengar Gäller mink och inget annat. Ersättningen delegeras till delområdena.
 • Fiskerättsägare delområde betalar endast 100kr.

Har du funderingar på regler, ring Ola Wigg 070-3462888 eller Mikael Westman 070-5305301

Kontakta oss

Ordförande

Jan Zetterberg
070-681 36 85
janzilsbo@outlook.com

Kassör

Mikael Westman
070-530 53 01
mw375@bredband2.com

Sekreterare

Ola Wigg
070-346 28 88
olawigg@hotmail.com


Ändra på sidan